Projektom PESHES do kvalitetnijeg visokog obrazovanja

|   Info
Među međunarodnim projektima koji se rade na Univerzitetu u Beogradu je i projekat PESHES o kvalitetu visokog obrazovanja. Kada bude završen daće, između ostalog, i predlog finansiranja visokog obrazovanja. Projekat finansira Evropska komisija kroz program "Erazmus plus".

Izvor: RTS

Projekat PESHES treba pre svega da unapredi kvalitet visokog obrazovanja, a mogao bi i da da predloge za izmenu standarda za njihovu akreditaciju. Zato će se meriti kvalitet visokoškolskih ustanova.

"Mi smo razvili set od 11 grupa indikatora, koje podrazumevaju merenje ulaza u visoko obrazovanje - ko dolazi od srednjoškolaca, kakav je kvalitet studenta koji se upisuje na određen fakultet, internacionalizaciju, koliko imamo stranih studenata, kakav je kapacitet za prijem stranih studenata kad govorimo o kvotama i programima akreditovanim za studije na engleskom jeziku, kakav nam je izlaz iz visokog, kakve su prosečne ocene, koliko se dugo studira", kaže sekretar projekta Aleksandar Jović.

Meriće se i istraživačka delatnost fakulteta i univerziteta, investicije ustanova u sopstveni razvoj, broj bibliotečkih jedinica, zapošljivost studenata.

"Ovi indikatori niti su obaveza niti su nepromenljivi, ali predstavljaju pokušaj da se ukaže na ključne vrednosti koje mogu da pomognu univerzitetima i drugim visokoškolskim institucijama u Srbiji da prate sopstveni rad i da na osnovu te performanse uneprede svoj rad", kaže rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović.

Nosilac projekta je Univerzitet u Beogradu a partneri su mu naši i univerziteti iz Hrvatske, Italija, Španija i Holandije, resorno ministarstvo i druge državne institucije vezane za visoko obrazovanje.