Sat rada 155,30 dinara

|   Info
Vlada Srbije usvojila je danas odluku da minimalna cena rada za period januar-decembar 2019. godine, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iznosi 155,30 dinara neto po radnom času, a povećenje od 8,6 odsto primenjiva?e se od 1. januara 2019. godine.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

Vlada je usvojili su Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u pogledu saradnje na terenu uključujući i kontekst programa CERN za nastavnike i učenike sredljih škola i srodne nastavne i terenske aktivnosti.

Za potpisnika sporazuma ovlašćen je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Foto: FoNet

Usvajanjem ovog zakona obezbediđe se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju i dnevno elektronski ažuriraju.

Vlada Srbije usvojila je i Strategiju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2013. godina, sa akcionim planom.

Donošenje obog dokumenta, pored usklađivanja zakonodavstva s međunarodnim standardima, ima za cilj da ojača operativne kapacitete i deluje proaktivno-u sprečavanju seksualnog zlostavljanja dece na Internetu i podigne nivo svesti građana kada je reč o visokotehnološkom kriminalu.

Nacionalna sportska priznanja, prema odluci Vlade Srbije, biće dodeljena Anji Pešić, rođenoj Spasojević i Ivani Đerisilo za osvojene bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u odbojci u Japanu 2006. godine i Vladi Petkoviću za osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u odbojci koje je održano 2007. godine u Ruskoj Federaciji.

Na sednici je usvojila je više zaključaka o usvajanju memorandumaa saradnje sa više zemlaja

Vlada je usvojila je i zaključak o utvrđivanju Osnove za vođenje pregovora sa kineskom Export-Import bankom u vezi sa odobravanjem kredita za povlašćenog kupca za finansiranje projekta izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd.

Usvojila je i zaključak o utvrđivanju Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje okvirnog sporazuma između Vlade Kine i Vlade Srbije o obezbeđenju Srbiji koncesionalnog zajma Kine za potrebe sprovođenja projekta izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75. deonica: most preko reke Save kod Ostružnice- Bubanj potok.

Takođe je usvojen zaklju?ak o utvrđivanju Osnove za vođenje pregovora sa kineskom Export-Import bankom u vezi sa odobravanjem ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj potok, navodi se u saopštenju.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar