Sud odbio zahtev za rehabilitaciju Milana Nedića

|   Slajder
Viši sud u Beogradu odbio je zahtev za rehabilitaciju srpskog premijera za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu Milana Nedića, potvrđeno je "Tanjugu" u tom sudu.

Izvor: Tanjug

Na ovu odluku podnosioci zahteva imaju pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu koji treba da donese pravosnažnu odluku.
Sud je odbio zahtev za rehabilitaciju kojim je traženo da se poništi Uredba Vlade FNRJ kojom je Milan Nedić proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava.

U saopštenju suda se precizira da je 11. jula Viši sud u Beogradu doneo rešenje kojim je odbio kao neosnovan zahtev predlagača za rehabilitaciju sada pokojnog Milana Nedića.

Predlagači su zahtevom tražili da se utvrdi da je general Nedić lišen slobode bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga, kao i da je ništavo rešenje Trećeg narodnog sreskog suda za grad Beograd od 31. 01. 1946. godine o konfiskaciji imovine generala Milana Nedića od dana donošenja i da su ništave sve njegove pravne posledice.

Odbijenim zahtevom traženo je i da se utvrdi da su ništave administrativne Odluke Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača F.802 bez datuma, F.802/I od 02. 05. 1945. godine, F.802/II od 03. 08. 1945. godine, F.802/III od 17. 09. 1945. godine, F.802/IV od 13. 08. 1945. godine i F.802/V od 01. 12. 1945. godine, Odluka Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača br. 2407 od 05. 07. 1945. godine od trenutka njihovog donošenja i da su ništave sve pravne posledice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine, a da rehabilitovano lice se smatra neosuđivanim, navodi se u saopštenju suda.

Odbijen je i predlog predlagača za preinačenje zahteva za rehabilitaciju Nedića iz podneska od 09. 07. 2018. godine kojim zahtevom je traženo da sud utvrdi "da je general Milan Nedić lišen života bez sudske ili administrativne odluke kao žrtva progona iz političkih i ideoloških razloga".

Sud nije objavio obrazloženje ovog rešenja, uz napomenu da će odluka suda u postupku rehabilitacije Milana Nedića biti objavljena na internet stranici Višeg suda u Beogradu, kada postane konačna (pravosnažna).

Postupak za rehabilitaciju Nedića iniciran je 2008. godine, ali je rasprava pred sudskim većem, kojoj prisustvuje i javnost počela u decembru 2015. godine.

U toku postupka, sud je odbio pravo jevrejskim opštinama da se umešaju u postupak i osporavaju vraćanje građanskih prava Nediću, a tu odluku je potvrdio i Apelacioni sud, budući da je ovo "jednostranački postupak" koji se vodi po pravilima vanparničnog postupka i nema "druge strane".

Postupak po zahtevu za rehabilitaciju izazvao je negodovanja u javnosti, budući da jedan deo građana smatra da je Nedić zločinac i da sud treba da odbije rehabilitaciju.

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar