U privatne vrtiće uz saglasnost Sekretarijata

|   Info
Grad Beograd odvojio je finansije za devedeset privatnih predškolskih ustanova pa je teško je iskontrolisati toliki broj privatnih vrtića, ali da nije cilj da se finanširaju vrtići, već roditelji i deca kojima je ta pomoć najneophodnija


Izvor: Tanjug


Gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak kaže da će predškolske ustanove i dalje izdavati odbijenice za mališane za koje nema mesta u državnim vrtićima, ali da će prethodno morati da dobiju saglasnost Sekretarijata kako bi se zaštitio budžet grada.

Novina u ovom načinu subvencionisanja jeste da će Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu svakog 5. u mesecu odobravati izdavanje odbijenica, na osnovu zahteva roditelja za boravak njihove dece u privatnim predškolskim ustanovama, a o trošku grada.

U skladu sa tim će se donositi odluke o daljem finansiranju.

„Predškolske ustanove će pre svega morati da se pridržavaju kriterijuma na koji način upisujemo decu u predškolske ustanove i da tu pomoć zaista dobiju roditelji kojima je ta pomoć neophodna", kaže Gak.

Grad Beograd odvojio je finansije za devedeset privatnih predškolskih ustanova, pa kako dodaje Gak, teško je iskontrolisati toliki broj privatnih vrtića, ali da nije cilj da se finanširaju vrtići, već roditelji i deca kojima je ta pomoć najneophodnija.

„Budžet grada ne može da bude bunar u koji ćemo da zavučemo ruku i da uzmemo. Moramo da se odgovorno ponašamo prema budžetu. Grad redovno isplaćuje subvencije svim roditeljima, roditelji se žale na privatne predškolske ustanove, tako da tražimo da se predškosle ustanove odgovorno ponašaju kada nam dostavljaju podatke koliko je dece bilo prisutno tog meseca u vrtiću", dodaje Gak.

Komisija sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, koja je formirana prošle godine kako bi se kontrolisale subvencije koje Grad Beograd izdvaja za pomoć pri upisu dece u privatne vrtiće, dobro je radila svoj posao, kaže Gak.

On je dodao da je cilj ove komisije bio da se što veći broj dece upise u privatne vrtiće. Danas u privatnim vrtićima boravi 17.000 mališana, što je skoro šest puta više nego pre pet godina kada je u privatnim vrtićima bilo 3.000 dece.

U državne vrticće upisano je 60.000 dece.