Zajednički protiv prirodnih katastrofa

|   Info
U gradskoj kući u Nišu održan je prvi sastanak predstavnika dvadesetak opština i gradova sa područja jugoistočne Srbije, iz sliva Južne Morave sa čelnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Kancelarije UNDP u Beogradu. Cilj sastanka je, kako je istaknuto, upoznavanjlj sa inicijativom za udruživanje i bolju saradnju lokalnih samouprava sa ovog područja u situacijama prirodnih nepogoda i vanrednih situacija, sa posebnim akcentom na preventivno delovanje kako bi takvih situacija bilo što manje.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave Ivana Bošnjaka, u praksi se pokazalo da je neophodno ponovo uspostaviti sistem sličan sistemu Civilne zaštite koji je odlično funkcionisao u nekadašnjoj SFRJ i po kome su i mnoge zapadne zemlje uspostavile svoje sisteme odbrane od vanrednih situacija. Bošnjak je naglasio da je potrebno stvoriti sistem u kome će opštine i gradovi iskoristiti i udružiti sve svoje kapacitete i zajednički, koordinisano, raditi pre svega na preventivi, bilo da su u pitanju čišćenja i uređenja vodotokova, šumskih puteva za gašenje požara i slične aktivnosti, jer poplave, požari, zemljotresi i sve druge stihije ne poznaju administrativne granice, pa zato i u njihovom predupređivanju treba delovati zajednički.

Zamenik direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, nekadašnje Kancelarije za obnovu, Sandra Nedeljković istakla je da je šteta od prirodnih i drugih katastrofa najmanje deset puta skuplja od novca koji je potrebno uložiti u sprečavanje tih pojava. Svi nedostaci naše zemlje u vanrednim situacijama nabolje su se videli u poplavama 2014. godine i zato Kancelarija i resorno ministarstvo i insistiraju na udruživanju i zajedničkom radu u prevenciji ovakvih događaja, kojih će, kako je rekla, zbog klimatskih promena  biti sigurno sve više.

Do sada je, pod okriljem Stalne konferenicije gradova i opština već formirano nekoliko udruženja teritorijalno određenih slivovima reka, pa su se tako već udružile opštine i gradovi iz sliva Zapadne Morave, Drine, Dunava, Kolubare, a pokrenute su i slične inicijative u slivu Velike Morave, Timoka i u Vojvodini.

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović naglasio je da  Grad Niš podržava ovu inicijativu i da je spreman da, kao najveći grad na ovom području i grad kroz koji protiču dve najveće reke u ovom delu Srbije, Nišava i Južna Morava, sve svoje kapacitete stavi na raspolaganje i susednim opštinama, jer se, kako je rekao, od prirodnih katastrofa nijedna opština ne može sama ni zaštititi ni odbraniti i da je saradnja u toj oblasti od neizrecive važnosti.

Sličnu ocenu je izneo i predsednik opštine Gadžin Han Saša Đorđević, koji je na čelu Odbora za delovanje u vanrednim situacijama SKGO. On je rekao da je saradnja malih opština koje nemaju velike tehničke, materijalne i kapacitete u ljudstvu sa većim opštinama i gradovima prosto neophodna, i naglasio da očekuje da će se ovom procesu priključiti svih tridesetak opštinea i gradova sa ovog područja, jer je to jednostavno u interesu svih.

O ovoj Inicijativi, u narednim mesecima, treba da se izjasne Skupštine svih opština i gradova sa područja sliva Južne Morave, a zvanično potpisivanje Protokola o udruživanju najavljeno je za sredinu februara. Grad domaćin tog skupa, kako je dogovoreno, biće Grad Leskovac.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar