Autentično tumačenje Zakona

|   Info
Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo na današnjoj sednici je utvrdio predloge autentičnog tumačenja pojedinih odredaba članova Zakona o radu i Zakona o opštem upravnom postupku.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

Odbor je ocenio da su opravdani predlozi za donošenje autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu i odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku, koje je podnela Vlada Srbije, i dostaviće ih parlamentu na razmatranje.

U obrazloženju autentičnog tumačenja odredaba Zakona o radu navodi se da su nejasnoće, koje su se pojavile u njihovoj praktičnoj primeni, razlog za pokretanje ovog postupka.

U članu 37. stav 2. propisano je ograničenje trajanja radnog odnosa na određeno vreme po zaposlenom, do 24 meseca najduže.

U članu 37. stav 4. Zakona o radu propisani su izuzeci od navedenog ograničenja, što u primeni člana 37. dovodi do nejasnoća, posebno u slučajevima kada dolazi do statusnih i drugih promena poslodavca, tako da poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca prethodnika sve ugovore o radu.

Pošto postoji veliki broj sudskih sporova neophodno je da se obezbedi ujednačena primena navedenih odredaba Zakona o radu i time smanji broj radnih sporova i donošenje različitih sudskih odluka po istom pitanju.

Odredba člana 22. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku glasi: "Upravni ugovor je dvostrano obavezan pisani akt koji, kad je to posebnim zakonom određeno, zaključuju organ i stranka i kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari".

Saglasno odredbi člana 22. stav 2. navedenog Zakona "sadržina upravnog ugovora ne sme biti protivna javnom interesu, niti pravnom interesu trećih lica".

U autentičnom tumačenju se navodi da ove odredbe treba razumeti tako da se ugovori zaključeni u skladu sa posebnim zakonima, ako tim posebnim zakonima nisu izričito predviđeni kao upravni ugovori, ne smatraju upravnim ugovorima u smislu Zakona o opštem upravnom postupku i na njih se ne može primenjivati pravni režim Zakona o opštem upravnom postupku“.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar