Beograd domaćin Subergionalne konferencije

|   Info
Promocija napretka u sprovođenju razvojne Agende 2030

Predstavnici vlada država u regionu ( Hrvatske , Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Rumunije) , privatnog sektora, međunarodnih finansijskih institucija i razvojnih partnera, sastaju se u Beogradu na dvodnevnoj konferenciji posvećenoj primeni razvojne Agende 2030 u državama Zapadnog Balkana i njenoj povezanosti sa pristupanjem EU. Tokom konferencije poseban fokus biće na socijalnoj inkluziji i održivom razvoju, promociji tržišne ekonomije , potencijalnim izvorima finansiranjima , kao i u ulozi civilnog sektora u sprovođenju i praćenju ostvarenja Agende 2030

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar