Do veće plate po novim propisima

|   Info
Za reformu plata u javnom sektoru, na osnovu već usvojenog "paketa zakona" i Kataloga radnih mesta, ova godina je ključna. Javni sektor je u obavezi da uradi nove sistematizacije i usvoji sva podzakonska akta neophodna za primenu platnih razreda od 1. januara iduće godine. Ministarstvo državne uprave usvojilo je tri uredbe među kojima i onu o novom načinu vrednovanja rada službenika.
Foto: televizija Kopernikus

Izvor: RTS

Vlada Srbije donela je novi propis kojim vrednuje rad i ponašanje državnih službenika. Novi akt pod nazivom "Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika" stupiće na snagu 4. februara. Svaki službenik dobiće obrazac sa modelima ponašanja prema strankama, saradnicima, šefovima i znanjem i veštinama koje se od njega očekuju.

Od službenika se osim da efikasno radi i sarađuje sa drugima očekuje i da bude ljubazan, strpljiv i jasan, a od njihovih šefova da, na primer, bude svima pristupačan, da gradi mrežu profesionalnih odnosa, ali i da uspešno rešava pregovora i rešava konflikte.

Umesto dosadašnjeg ocenjivanja – vrednovanje sposobnosti službenika kroz njegov doprinos ukupnom rezultatu državnog organa.

"Mi smo u prethodnom periodu imali zaista teško prihvatljive podatke da gotovo 90 odsto zaposlenih imaju odlične ocene, bez značajne veze sa ostvarenjem ciljeva i rezultata tog državnog organa", rekao je Zoran Kasalović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dragana Janković iz Službe za upravljalje kadrovima Vlade Srbije kaže da će se ceniti kako radnik upravlja informacijom, kako gradi profesionalne odnose, kakva mu je orijentacija prema učenju, da li pruža otpor promenama koje se dešavaju u procesu promena javne uprave.

Iscrpan obrazac za vrednovanje rada za sada je dobilo 20.000 službenika u državnoj upravi, a do kraja godine nadležni moraju da utvrde kriterijume i za ostalih 500.000 zaposlenih u javnom sektoru.

"Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pripremila je program za rukovodioce, za sve one koji učestvuju u postupku ocenjivanja i za državnog službenika koji se ocenjuje i za neposrednog rukovodioca koji prati rad i za rukovodioca koji donosi rešenje", navela je Jankovićeva.

Po ovom osnovu, za isto zvanje službeniku u toku radnog veka, plata može porasti do 40 odsto.

Ako su rezultati izuzetni, za dve godine i do 10 odsto, za prosečne rezultate do tri odsto za tri godine. Nadležni tvrde da je povećana odgovornost rukovodilaca.

"Oni će biti u obavezi da prilikom ocenjivanja navedu i konkretne rezultate i konkretne radnje koje nekog kandiduju za dobru ocenu i nekog za lošu ocenu. Zbog toga što će svaki zaposleni imati pravo da ima uvid u postupak ocenjivanja, a s druge strane i na zaštitu pred Upravnim sudom, i zbog toga će biti svi ti podaci neophodni", kaže Kasalović.

Rezultati vrednovanja rada u ovoj godini biće poznati iduće, kada počinje primena platnih razreda. Povećanje plata tada će biti moguće i promenom platnog razreda, za šta je neophodno bar pet godina rada. Ipak, i u jednom i drugom slučaju rast plata će zavisiti od stanja u državnoj kasi

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar