Hidroelektrana pod zaštitom

|   Društvo
Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš evidentirao je hidroelektranu "Vučje" kao dobro koje uživa prethodnu zaštitu.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

To podrazumeva da hidroelektrana na Vučjanki ne sme da bude oštećena, uništena, niti se bez saglasnosti Zavoda na njoj smeju izvoditi bilo kakvi radovi.

Hidroelektrana u Vučju je sagrađena 1903. godine i druga je po starosti u Srbiji. Od nje je starija ona na Đetini kod Užica koja je sagrađena 1900. godine.

Ovo su prve električne centrale podignute po Teslinim principima polifaznih struja u Evropi.

Godine 2005. hidroelektrana Vučje uvršćena je u svetsku baštinu tehnike, koju je u tom trenutku činilo još oko 60 objekata.