Industrija znanja i inovacije

|   Info
Ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović izjavio je danas da "Srbija u budućnosti može da pruži najbolji ambijent za razvoj šampionskih kompanija u oblasti inovacija".
Foto: YouTube printscreen

 

Izvor: FoNet

"Imamo sigurno najbolje tehničke fakultete južno od Beča", rekao je Popović na konferenciji "The Economist: Svet u 2019", koja se održava u Skupštini Srbije.

On je istakao da Srbija ima sjajne talentovane mlade inženjere istraživače, dokazane, uspešne tehnološke kompanije i kompanije u novim tehnologijama u gejmingu, animaciji, koje zapošljavaju mnogo mladih koji učestvuju na konkursima na najvećim svetskim tržištima i konkurišu sa najvećim svetskim kompanijama.

"Imamo viziju i političku volju da sa najvišeg državnog nivoa podržimo proces digitalne transformacije naše privrede i uspostavljanje najboljeg ambijenta za razvoj inovacija i digitalne ekonomije u Srbiji", istakao je Popović.

On je rekao da Srbiju u 2019. godini vidi "kao zemlju razvijene ekonomije, pametnih, visokotehnoloških radnih mesta, Srbiju čiji se razvoj zasniva na novim tehnologijama, inovacijama i na znanju".

"Srbija koja je lider u regionu Balkana u inovacijama primenjivim u industiji", istakao je Popović.

On je rekao da je Srbija vodeća inženjerska sila u regionu Balkana.

"Srbija umesto u radno intenzivne i nisko akumulativne sektore, odnosno industriju mišića, svoje razvojne programe usmerava ka industriji znanja, inovacijama i inovacionom preduzetništvu", istakao je Popović.

On je rekao da je budućnost Srbije u veštačkoj inteligenciji, robotici, digitalnoj proizvodnji, fleksibilnoj automatizaciji i kibernetsko-fizičkim proizvodnim sistemima.

"To je naša vizija razvoja industrije i za takvu viziju razvijamo programe i tražimo partnere", rekao je Popović.

On je rekao da će podsticati saradnju nauke i privrede.

Popović je dodao da će u 2019. godini nastaviti da sprovode programe za razvoj inovacija i podizanje inovacionih kapaciteta naše privrede i društva.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da je uloga države da prati i sagleda sve aspekte uticaja digitalizacije na oblasti rada kako bi se zakonski i drugi propisi prilagodili novim oblicima rada, u cilju zaštite zaposlenih i obezbeđivanja međunarodnih standarda rada.

On je rekao da će nadležni nastojati da "buduća zakonska rešenje, kojima se uređuje rad i prava zaposlenih, obuhvate sve te oblike radnog angažovanja koje nam donosi digitalna transformacija kako bi, pre svega, zaštitili interese svih strana koje učestvuju u tim oblicima radnog angažovanja".

"U 2019. godini očekuje nas donošenje nove Strategije razvoja socijalne zaštite. Uspostavljanje novog strateškog okvira definisaće pravce razvoja sistema socijalne zaštite i unapređenje usluga koje se u okviru ovog sistema pružaju", rekao je Đorđević.

Prema njegovim rečima, u toku je izrada Strategije deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici, kao i izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti koji bi trebalo da doprinesu unapređenju kvaliteta usluga i širenju kapaciteta za pružanje usluga.

Đorđević je naveo da se u prvoj polovini 2019. godine očekuje i donošenje Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta.

Direktorka UNICEF u Srbiji Ređina De Dominićis rekla je da u Srbiji nemaju sva deca jednaku šansu i ista prava, navodeći da oko 5,5 odsto dece živi u siromaštvu, dok je još oko 30 odsto u riziku od siromaštva.

Ona je rekla da je neophodno da više dece bude obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem, kao i da se unapredi zdravlje i obrazovanje, što će dovesti do ekonomske produktivnosti.