Kako zaštititi potrošače?

|   Info
U odnosu na prethodnu godinu ništa se nije promenilo u korist potrošača, izjavio je Jovan Jovanović iz Centra za zaštitu potrošača Forum u Nišu. On je, uoči Svetskog dana zaštite potrošača, rekao da i dalje najviše reklamacija i žalbi ima na kvalitet sportske obuće i mobilnih telefona.
Foto: televizija Kopernikus

 

- Potrošači u Srbiji sve su informisaniji o svojim pravima, ali čini se da trgovci ili malo znaju ili ne žele da poštuju prava kupaca. Često, sve ostane na usmenoj žalbi, izjavio je Jovan Jovanović iz Centra za zaštitu potrošača Forum u Nišu.

U nadležnom Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kažu da im je u interesu da zaštite potrošače, ali i trgovce.

- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija stalno radi na podizanju svesti i prodavaca i kupaca o pravima potrošača, izjavila je Slađana Petrović načelnica odeljenja za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija.

U Ministarstvu trgovine podsećaju da finansiraju udruženja potrošača i da su ona bitna karika u zaštiti prava kupaca. Zbog toga građane koji se žale ministarstvu upućuju na udruženja, koja će im pored saveta pružiti i pravnu pomoć.

Foto: televizija Kopernikus