Nastavljaju se radovi na izgradnji infrastrukture, kanalizacione i atmosfeske mreže u romskom naselju Mali Krivak u Smederevu

|   Info
Tri kilometra vakuumske kanalizacije sa 120 šahtova

 

 

Grad Smederevo je tokom ove godine  potpisao ugovor sa Ministarstvom finansija za dobijanje bespovratnih finansijskih sredstava za  izgradnju infrastrukture, kanalizacione i atmosfeske mreže u naselju Mali Krivak. Projekata bi trebalo da bude relaizovan u roku od dvadeset meseci od potpisivanja ugovra, a radovi su obavljani tokom druge polovine 2018. godine.Cilj  projekta  je poboljšanje infrastrukture u jednom od najvećih romskih naselja u Srbije u okviru realizacije programa IPA 2013, finansiranog od strane Evropske Unije.

 

              Dve i po hiljade Roma do sada je  živelo u naselju Mali Krivak bez kanalizacionog sistema, što  je uzrokovalo povećani rizik za zdravlje i  bezbednost stanovništva naselja. Izgradnjom kanalizacione, atmosferske mreže i vakuumske stanice grad Smederevo poboljšaće životne uslove za 329 domaćinstava i 2.500 Roma u ovom naselju.

 

 

U ponedeljak se nastavljaju radovi, koji su bili prekinuti zbog novogodišnjih i Božićnih praznika. Trenutno je urađeno 90% atmosferske kanalizacije i  400 metara vakuumske kanalizacije. U toku su završni građevinski radovi na vakuumskoj stanici . Juče  je stigla i oprema iz Engleske i Mađarske, veliki rezervoar i vakuum pumpe koje su smeštene u vakuum stanici , bez kojih sistem ne bi mogao da funkcioniše.

 

 

 U naselju Mali krivak planirana je izgradnja dve grane vakuumske kanalizacije sa ukupnom dužinom od 3 kilometra, sa  120 šahtova za priključivanje korisnika i smeštaj vakuumskih ventila. Na svaki šaht se priključuje od 4 do 6 domaćinstva, odnosno od 15-20 korisnika.

 

Srce sistema vakumske kanalizacije čini vakuumska crpna stanica, koja predstavlja centralno mesto sa kog se kontroliše cela mreža kanalizacionog sistema. Formiranje vakuuma, sakupljanje otpadne vode, dalji transport, upravljanje, kontrola rada sistema i merenje kapaciteta se odvijaju u okviru ovog objekta u kome se vakuum stvara pomoću rotacionih vakuum pumpi. Vakuumska stanica je izgrađena na samom ulazu u naselje, na raskrsnici ulica Alaske i Šalinačke.

 

Dodatni elementi ovog sistema su i biofilter, čija funkcija je sprečavanja širenja neugodnog mirisa koji se može pojaviti na izduvnoj strani vakuumskih pumpi, i vakuumski rezervoar će se postaviti na čelični nosač fiksiran na izdignutu betonsku podlogu.

 

 

Ovaj Projekat predviđa izgradnju sistema vakuumske kanalizacije u naselju Mali Krivak. Idejno-tehničko rešenje Projekta će omogućiti da 2.500 stanovnika Malog Krivaka imaju pristup modernom kanalizacionom sistemu čija će izgradnja značiti ogroman korak u poboljšanju urbano-sanitarnih uslova pod kojima stanovnici ovog naselja trenutno žive, značajno podići kvalitet njihovog života i poboljšati socijalno uključivanje Roma u Smederevu.