Nova mreža škola u Nišu

|   Info
Pet škola na teritoriji grada Niša koje imaju manji broj učenika uskoro će biti spojeno sa većim školama, odlučeno je na sednici gradskog veća u Nišu. Nova mreža škola koju je propisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podrazumeva samo administrativno pripajanje manjih škola, pri čemu nijedna škola neće biti ugašena, kazao je većnik Grada Niša za obrazovaje Mirko Zečević.
Foto: televizija Kopernikus

Na osnovu dopisa koje je uputilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, škole u Nišu moraće da sprovedu novu mrežu škola, a osnovni razlog za to je bio manji broj učenika u pojedinim školama, kazao je većnik Grada Niša za obrazovanje Mirko Zečevic.
Došli smo do sadašnjeg nacrta, gde je u odnosu na dosadnjašnji broj matičnih škola kojih je bilo 34 sa 52 izdvojena odeljenja, došli do mreže škole od 29 matičnih škola i 52 odeljenja. Ono što je najbitnije jeste da nijedno odeljenje neć biti ugašeno”, dodao je Zečević.
Osnovne škole u Gabrovcu, Malči, Humu i Jelašnici ostaće škole sa svim svojim specifičnostima, koje i Ministarstvo priznaje, kazao je Zečević i dodao da je najbitnije da učenici neće menjati svoja odeljenja i škole.
Novine koje smo mi ugradili u novu mrežu škola su da pojedine škole mogu predstavljati multifunkcionalne centre u nekim oblastima i nekim teritorijama koje su udaljenje od centra, a to su obrazovne i kulturološke i sve druge oblike koje mogu da se objedine da bi jedna sredina mogla da funkcioniše normalno”, kazao je Zečević.
Predlog o novoj mreži škola trebalo bi uskoro da se nađe na dnevnom redu u Skupštini grada, a zatim se šalje Ministarstvu prosvete koji će dati  konačnu saglasnost.