Nove pešačke ture Planinarskog društva Preslap u Nišu

|   Video
Neka istrazivanja pokazuju da ljudi koji se bave planinarenjem u proseku su zdraviji, duže žive, manje su skloni gojenju, bolje se nose sa svakodnevnim stresom i uopšteno su srećniji u životu, a kako ističe Miroslav Dokman, predsednik Planinarskog društva Preslap u Nišu, planinarenje postaje način života.