Podrška deci sa razvojnim rizicima

|   Info
Na konferenciji posvećenoj izgradnji sistema ranih intervencija za decu kod kojih postoje razvojni rizici predstavljen je jedan od najuspešnijih modela ranih intervencija u Evropi – sistem ranih intervencija u Portugaliji, a razmatrani su i načini uspostavljanja ovog sistema u Srbiji. Porgram koji je otvorila Slavica Đukić Dejanović, ministarka zadužena za demografiju I populacionu politiku, okupio je više od 150 učesnika.

U najranijem detinjstvu, od rođenja do treće godine, postavljaju se temelji za životne uspehe, zdravlje i blagostanje. Ovo je period kada je mozak deteta najpodložniji za nova učenja, ali i najspremniji da potpuno ili delimično nadoknadi razvojna kašnjenja uzorkovana različitim negativnim uticajima pre, tokom i nakon rođenja deteta.

Period ranog detinjstva je najznačajnija razvojna faza u životu svake osobe, a za decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju ovaj period je nezamenjiv. Zato je ulaganje u razvoj u ranom detinjstvu, a posebno u usluge rane identifikacije i ranih intervencija, jedan od prioriteta UNICEF-ovog rada sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije.