Samo jedan tehnički pregled

|   Info
Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima kojima se ukida obaveza da građani koji imaju vozila starija od 15 godina obavljaju tehnički pregled na svakih šest meseci.
foto: Fonet

 

Izvor: FoNet

Zakonom se odlaže obaveza prvog redovnog tehničkog pregleda za novoproizvedeno vozilo.

Novoproizvedeno vozilo, koje je prvi put registrovano u Srbiji, prvom redovnom godišnjem tehničkom pregledu podvrgava se najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije. Priključna vozila za traktor, namenjena za obavljanje radova, ne podležu redovnom godišnjem tehničkom
pregledu, piše u Zakonu.

Izmenama i dopunama ovog Zakona pooštrene su kazne za prekoračenje brzine van naselja.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je ranije, obrazlažući Zakon, da su novčane kazne ostale iste, ali je mogućnost povećanja brzine manja.

"Negde gde je bilo 20 kilometara preko ograničenja sada je samo deset", rekao je Stefanović.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o policiji koje će omogućiti da plate u MUP budu usaglašene.

Stefanović je rekao da plata nikom neće biti smanjena ni za dinar.

"Novi sistem plata treba da reši neku vrstu interne nepravednosti i uspostavljanje sistema gde će se za obavljanje istih poslova u različitim delovima MUP, pre svega za policijske službenike, uspostaviti isti nivo plate", rekao je Stefanović.

On je rekao da nikome neće biti umanjena plata, ali će nekima plata rasti sporije, jer imaju neuporedivo veću platu od ljudi koji rade isti posao na sličnim radnim mestima.

Foto: televizija Kopernikus

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu koji predviđa formiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, pre svega operativnog karaktera, čiji su članovi spremni da učestvuju u gašenju požara, ali i u vanrednim situacijama kada je potrebna pomoć profesionalnim jedinicama MUP.

Novina u ovom Zakonu je to što se omogućava formiranje dobrovoljne vatrogasne jedinice koja ima uslove i opremu i može da pomaže stanovništvu na teritoriji na kojoj je formirana uz profesionalne službe.

Dobrovoljna vatrogasna društva će se, prema Stefanovićevim rečima, finansirati kroz programe od javnog interesa, članarine, subvencije, donacije , poklone i druge načine propisane zakonima.

Na današnjoj sednici je usvojena i dopuna Zakona o zaštiti od požara koja predviđa da poslove inspektora obavlja lice koje ima visoku, odnosno višu stručnu spremu tehničkog ili drugog odgovarajućeg smera i položen ispit za inspektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor i poseban stručni ispit Ministarstva i ispunjava druge uslove propisane zakonom.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o detektivskoj delatnosti i Zakona o privatnom obezbeđenju koji se usaglašavaju sa Zakonom o opštem upravnom postupku i inspekcijskom nadzoru i unapređuju postojeća zakonska rešenja.

Nov uslov za izdavanje licenci za službenike privatnog obezbeđenja i detektive je prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije.

Izmenama Zakona o detektivskoj delatnosti, detektivima se daju tri nova ovlašćenja, i to da prikupljaju podatke o kandidatima za zapošljavanje samo uz njihov pisani pristanak, o krivičnim delima koja se gone po privatnoj tužbi i o učiniocima ovih krivičnih dela, kao i o povredama radnih obaveza ili radne discipline.

Zakonom je ukinuta obaveza za pravna lica i preduzetnike da policiji podnose izveštaje o upotrebi sredstava prinude i od sada će se to raditi samo u slučaju zahteva nadležnog državnog organa, odnosno ukoliko postoji povreda tih prava ili kršenje zakona.

Zakonom o privatnom obezbeđenju propisuje se dobijanje dve nove licence - licence za samozaštitnu delatnost i licence za obavljanje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki.

Zakonom se uvodi mogućnost da se pored službenika obezbeđenja na poslovima održavanja reda na javnim skupovima, sportskim priredbama? i drugim okupljanjima angažaju redari i fizička lica, ali tek posle obuke i položenog ispita.

Službenici privatnog obezbeđenja koji obavljaju posao sa oružjem moraće da dokazuju da su zdravstveno sposobni za držanje i nošenje oružja.

Skupština Srbije usvojila je i Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije kojim se obezbeđuje da žigovi za oružje i municiju nekada Zavoda za ispitivanje oružja i municije, a sada Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije, ponovo budu međunarodno priznati.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar