Savet za prava deteta

|   Info
Prema nalazima o najgorim oblicima dečjeg rada u svetu za 2017,godinu, naša zemlja je svrstana u grupu zemalja koje su ostvarile „značajan napredak“. Predsednica Saveta za prava deteta Slavica Đukić Dejanović kaže da Srbija ima veoma visok indeks prekinutog detinjstva, a najčešće uzrok tome su veliki broj maloletničkih brakova.
foto:Tv Kopernikus

Peta sednica Saveta za prava deteta kojom je predsedavala ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović odžana je danas. Na Savetu je predstavljen Nacrt novog Zakona o pravima  deteta i zaštitniku prava deteta. Ministarka Đukić Dejanović kaže da je tema bila i eleminacija najgoreg oblika decjeg rada.

„ Indeks prekinutog detinjstva kod nas jeste prilično visok, znate zemlja prvo mora da se suoči sa tim šta je problem u detekciji razloga otkud indeks prekinutog detinjstva kad nam se čini da  gro roditelja tu svoju roditeljsku funkciju realiziju sa puno topline i brige, zaključeno je da je broj maloletničkih brakova i trudnoća razlog za veliki indeks“ kaže Đukić Dejanović

 Na Savetu je predstavljen izveđtaj o radu Međuministarskog operativnog tima za zaštitu dece od nasilja koji je formiran kako bi se uspostavila bolja koordninacija i povezivanje različitih sistema koji su prepoznati kao ključni za zaštitu dece od nasilja. Ministarka Zorana Mihajlović član Saveta za prava detea potvrdila je Koordinaciono telo zajedno sa Unicefom radi na borbi protiv nasilja nad devojčicama.

„Koordinaciono telo radi sa Unicefom na projektima borbe protiv nasilja nad decom pogotovo kada govorimo o devojčicama, kada govorimo o romkinjama. Borimo se protiv visokog procenta ranih brakova pogotovo romslke populacije“ naglašava Zorana Mihajlović

Ministarka za demografiju Slavica Đukić Dejanović najavila je da će povodom obeležavanja 20.novembra, Svetskog dana deteta, koji se ove godine obeležava pod sloganom „Plavo za svako dete“, tog dana u plavoj boji biće osvetljeni pojedini objekti u Beogradu. Savet za prava deteta formiran je 2002.godine kao savetodavno telo Vlade Republike Srbije sa zadatkom da inicira i prati sprovođenje mera u oblasti zdravstva, obrozovanja i kulture, akoje se odnose na decu i mlade.