"Srbija može da bude dobar primer razvoja kroz evropske integracije"

|   Info
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimovich razgovarala je sa komesarom EU za budžet i ljudske resurse Ginterom Etingerom o modelima i naccinima koje će Srbija – kao kandidat za članstvo, koristiti finansijska razvojna sredstva Unije, a koja će biti u funkciji napretka naše države.

Izvor: Tanjug

Jadranka Joksimović je ocenila da je, u Strategiji proširenja EU spominjanje mogućeg termina prijema novih članica (2025. godina), veoma važno za Srbiju, jer time Unija pokazuje da primećuje, potvrđuje i valorizuje aktivnosti naše države u procesu pristupanja.

Osim toga, ukazala je da i indikativan datum ulaska u EU upućuje jasnu poruku građanima da je članstvo u njoj dostižan i realan cilj.

Istovremeno je to i podsticaj da nastavimo sa reformama i na taj naccin demonstriramo proevropsku opredeljenost države, kazala je ministarka Joksimović.

Ministarka je konstatovala da je sadašnji predlog budžeta EU podrazumeva značajno povećanje izdvajanja za pretpristupnu pomoć kandidatima i potencijalnim kandidatima (IPA).

To je bitno zbog istraživanja, razvoja privrede i naroccito polJoprivrede i održivog regionalnog razvoja, rekla je.

Komesar Etinger objasnio je da, iako budžetom EU od 2021. do 2027. godine nisu predviđena sredstva za nove - potencijalne članice, postoji mogućnost da se ona opredele. Podsetio je da je takav slučaj bio kada je u Uniju primana Hrvatska, odnosno da će se - kada dođe do novog prijema, razmotriti učešće nove države članice u programima EU kroz posebna pravna akta.

Etinger je naglasio da je novim evropskim budžetom planirano značajno povećanje sredstava za pretpristupnu pomoć Zapadnom Balkanu - ono zavisi od učinka i napretka koji država kandidat ostvari u procesu pristupanja, čime se i region približava EU.

Joksimović i Etinger dogovorili su se da u narednom periodu redovno konsultuju u pogledu naših očekivanja u vezi nove finansijske prespektive, načina i oblasti korišćenja fondova.

Komesar EU pohvalio je uspostavljene strukture za programiranje IPA fondova u Srbiji i naglasio važnost daljeg jačanja kapaciteta - kako bi Srbija, kada postane članica EU, bila dobar primer za korišćenje znatno većih kohezionih i stukturnih fondova.

Sagovornici su se saglasili da su koheziona politika i ravnomeran i održiv regionalni razvoj najbolja zajednička politika EU od koje su korist osetili svi njeni građani.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar