Stupio na snagu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

|   Info
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio da je stupio na snagu novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.
Foto: Pixabay.com

 


Izvor: Beta

Stupanjem tog zakona na snagu prestaje da se vodi Centralni registar zbirki podataka, ali nisu stavljene van snage odredbe starog zakona koje se tiču obaveza rukovodilaca podataka, saopštio je poverenik.

"Budući da su povodom ovog u javnosti od strane nekih od kreatora i tumača novog Zakona iznošeni stavovi o tome da je ovim izvršena 'značajna deformalizacija', kao i da to povlači "značajno smanjenje obaveza" rukovalaca podataka, Poverenik smatra potrebnim da ukaže da to do daljeg nije tačno", navodi se u saopštenju Šabića.

On je upozorio one koji rukuju podacima o ličnosti na obaveze koje imaju, sve do početka primene novog Zakona, a za neizvršavanje tih obaveza Zakonom je predviđeno prekršajno kažnjavanje.

"Previdom, grubom omaškom ili iz nekog drugog nepoznatog razloga, nijednom odredbom novog Zakona nisu stavljene van snage odredbe starog zakona koje se tiču obaveza rukovalaca podataka povodom uspostavljanja ili evidentiranja već uspostavljenih zbirki podataka o ličnosti", navodi se u saopštenju.

Šabić je naveo da oni koji rukuju podacima o ličnosti i dalje imaju obaveze "obrazovanja, vodjenja i ažuriranja evidencija o obradi, obaveza dostavljanja Povereniku obaveštenja o nameri uspostavljanja zbirke podataka, pre započinjanja obrade, odnosno uspostavljanja zbirke podataka, kao i obaveza dostavljanja Povereniku evidencija o zbirkama podataka, odnosno o promenama u tim evidencijama".

On je najavio da će na svojoj internet stranici staviti na raspolaganje veb - aplikaciju do koje će se dolaziti putem slikovnog banera s tekstom "DOSTAVLjANjE EVIDENCIJA O ZBIRKAMA PODATAKA".

"Imajući u vidu brojne primedbe koje je Poverenik dao tokom procesa njegovog donošenja, naglašavajući da se radi o tekstu zakona koji je s normativnog i funkcionalnog stanovišta na veoma niskom nivou, i koji je kao takav praktično neprimenljiv, u vezi sa svim pitanjima njegove primene Poverenik upućuje sve zainteresovane subjekte da se obraćaju predlagaču zakona, Ministarstvu pravde", navodi se u saopštenju.