Čadež: U EU sve više izvozimo gotove proizvode

|   Info
Srpski privrednici su ove godine izvezli robu vrednu 10,73 milijarde evra, što je 8,5 odsto više nego u ovom periodu prošle godine, a predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ukazuje da se povećava broj izvoznika i da srpske kompanije osvajaju nova tržišta.
Foto: Fonet

 

Izvor: Tanjug

U svet plasiramo sve više finalnih proizvoda i robe višeg stepena prerade, čemu su umnogome doprinele i strane investicije, uglavnom usmerene na prerađivačku industriju, izjavio je Čadež za današnju Politiku.
Od početka 2013. godine, zaključno sa 2017. godinom, najviše stranih direktnih investicija plasirano je u proizvodnju i to upravo u auto, prehrambenu, hemijsku i industriju gume i plastike, u sektore koji imaju ili najveće učešće u izvozu industrijskih proizoda ili beleže najveći rast izvoza ili imaju najveći napredak u stepenu finalizacije proizvoda, objašnjava predsednik PKS.
Primera radi, učešće industrijskih proizvoda u izvozu na nemačko trzište, odakle nam je poslednjih godina došlo najviše investicija u prerađivačku industriju, danas je 89 odsto, od čega su polovina mašine i transportni uređaji, kaže Čadež.
U prilog ovim tvrdnjama idu i podaci da je samo u ovoj godini, za osam meseci, na listi izvoznika bilo 170 kompanija više i da je roba iz Srbije prodavana na 12 tržišta više nego u istom periodu prošle godine.
Čadež ističe da je za održivi rast srpske ekonomije važno šsto vrednost robe koju plasiramo na strana tržišta raste.
Glavna tržišta na koja odlaze srpski proizvodi su zemlje Evropske unije, potom u region CEFTA, a na trećem mestu je Ruska Federacija.
Osim ovim, najvećim trgovinskim partnerima, Srbija svoju robu prodaje na svim kontinentima, a ukupna razmena sa svetom porasla je u prvih osam meseci ove godine za 11 odsto i dostigla 24,88 milijardi evra.