EU ministri usvajaju zaključke o Srbiji

|   Info
Ministri opštih poslova EU na sastanku u Luksemburgu usvojiće zaključke kojima će pozdraviti postignuti napredak Srbije u pregovorima o pristupanju.

Oni će i podsetiti da tempo pregovora o članstvu sa EU zavisi od napretka u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa sa Kosovom.
Savet ministra će, prema nacrtu zaključaka u koje je Tanjug imao uvid, pozdraviti posvećenost srpske vlade evropskim integracijama kao „strateškom cilju“, ali je i pozvati da ovaj strateški izbor bolje predstavi srpskoj javnosti.
I ovoga puta Srbija se pozva da više radi na procesu reformi vladavine prava u zemlji, što se posebno odnosi na reformu pravosuđa i slobodu izražavanja.

„Nedostatak napretka u oblasti slobode izražavanja izaziva sve veću zabrinutost. Vlasti treba da garantuju sigurnu klimu koja doprinosi neometanom ostvarivanju slobode izražavanja i nezavisnosti medija kao prioriteta, uključujući i pojačavanje napora da se istraže slučajevi napada na novinare“, navodi se u nacrtu zaključaka.

Srbija se poziva da posveti posebnu pažnju zaštiti najugroženijih grupa, nediskriminatornom tretmanu nacionalnih manjina u zemlji kao i da obezbedi veći angažman civilnog društva.

Kada je reč o ekonomskim reformama, Savet beleži „kontinuirani napredak“ i podstiče Srbiju da dalje poboljša poslovno okruženje, reši državni dug i unaprediti sprovođenje strukturnih reformi, posebno u energetskom i transportnom sektoru, tržištu rada, poreskoj administraciji i javnim nabavkama, uključujući restrukturiranje i privatizaciju preduzeća u državnom vlasništvu.

U delu zaključaka koji se odnose na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, Saveta pozdravlja „posvećenost obe strane radu na sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, uključujući formu pravno obavezujućeg sporazuma „koji je ključan za njihove evropske puteve i neophodna za održivu regionalnu stabilnost“.

Savet je pozdravio i početak rada na izradi statuta Zajednice srpskih opština, uz očekivanje da se obe strane konstruktivno angažuju u procesu kako bi se ispunila ova „obaveza koja postoji već dugo vremena“. Istovremeno se poziva na otklanjanje prepreka u primeni sporazuma o energetici, mostu u Mitrovici, integrisanom upravljanju granicom, uzajamnom priznavanja diploma.

„Savet poziva Srbiju da u dobroj veri sprovede svoj deo svih sporazuma i da se konstruktivno angažuje sa Kosovom u formulisanju i sprovođenju budućih sporazuma“, stoji u nacrtu zaključaka Saveta.

Saveta u svojim zaključcima i ovoga puta poziva Srbiju da se postepeno uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, ali i da se prioritetno posveti „promeni trenutnog trenda opadanja te usklađenosti“. Srbija se poziva i da se „uzdrži od skretanja od zajedničke vizne politike“, pri čemu se dodaje da je „nova praksa sklapanja sporazuma sa trećim državama izazvala zabrinutost“.

Na kraju zaključaka o Srbiji, Savet pozdravlja konstruktivni angažman zemlje u oblasti regionalne saradnje, a Srbija se ohrabruje da nastavi sa trajnim naporima na jačanju dobrosusedskih odnosa.

Zaključke ministra opštih poslova trebalo bi da potvrde i lideri EU, koji će se okupiti u Briselu 28. i 29. juna.

Izvor: Tanjug

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar