Predlog Ustavnom sudu

|   Info
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Ustavnom sudu Srbije predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti nekoliko odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.
Foto: televizija Kopernikus

Izvor: FoNet

U predlogu se ukazuje na nejednak položaj poljoprivrednica, jer za ostvarivanje naknade za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta one moraju da imaju osiguranje 24 meseca, a ne 18 meseci, kao ostale porodilje osigurane po drugim osnovama.

U predlogu se navodi i da su žene sa višim primanjima neopravdano stavljene u nejednak položaj u odnosu na žene koje su do otpočinjanja porodiljskog odsustva ostvarivale manja primanja, tako što im se naknada zarade isplaćuje u manjim iznosima od visine primanja na koju su plaćale poreze i doprinose.

Janković je ukazala i na nejednak položaj roditelja i dece koja su rođena pre i posle stupanja na snagu ovog zakona, a koja i dalje primaju roditeljski dodatak, dodaje se u saopštenju.

Prilikom izrade zakona, poverenica je u fazi davanja mišljenja ukazala na pojedine sporne odredbe, a posle usvajanja zakona obratilo joj se nekoliko stotina žena, takođe ukazujući na ove odredbe.

Janković je navela da je predlog upućen Ustavnom sudu na razmatranje kako bi se nepravilnosti otklonile i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom uskladio sa antidiskrinacionim propisima, ističe se u saopštenju.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar