Psihologija marketinga se sve više prožima u društvenim disciplinama

|   Info
Više faktora utiče na samu kupovinu a početak odluke koji prozvod će kupiti nastaje kada postoji potreba za kupovinom, a kraj je kada se završi kupovina, smatraju marketinški stručnjaci.

Kupovina se odvija u nekoliko faza, a  prva je da se zadovolje osnovne potrebe potrošača kao što su glad i žeđ.  Druga faza je sam proces traženja informacija u sredstvima javnog informisanja i na društvenim mrežama. Proces odluke se najčeđšće zasniva na osnovu preporuka naših prijatelja, ljudi u okruženju.

Stručnjaci smatraju da se stavlja akcenat na emocije kod potencijalnih potrošača proizvoda i usluga ali nije redak slučaj da se u advertajzingu koriste i stereotipi kao na klasičan primer –  žene domaćice.

Opširnije o tome pogledajte u emisiji Srbija online.