Ubrzati izmene Ustava

|   Info
Ministarka pravde Nela Kuburović izrazila je danas uverenje da će Vlada Srbije tokom oktobra proslediti Narodnoj skupštini inicijativu za izmenu Ustava u oblasti pravosuđa.

 

Izvor: FoNet

Ukoliko ta inicijativa bude izglasana sa dvotrećinskom većinom, skupštinski Odbor za ustavna pitanja sačiniće predlog amandmana, čija će polazna osnova biti tekst ustavnih izmena, koji je sačinilo Ministarstvo pravde, rekla je Kuburović u razgovru sa predstavnicima Udruženja sudija i tužilaca.

U saopštenju Ministarstva pravde navodi se da je na sastanku zaključeno da se aktivnosti u okviru reforme pravosuđa, a koje su definisane i Akcionim planom za Poglavlje 23, moraju brže sprovoditi, naročito u izmenama Ustava u oblasti pravosuđa.

Predstavnici Udruženja su istakli da poslednji nacrt ustavnih amandmana, koji je uskalađen sa preporukama Venecijanske mišljenjem, sadrži više od 70 odsto predloga strukovnih odruženja, kao i pravosudnih institucija.

Oni su ukazali da je potrebno da se što pre pokrene inicijativa za izmenu Ustava, kako bi sistemske promene u cilju jačanja nezavisnosti sudstva i samoostalnosti tužilačkog sistema mogle da se sprovedu.

Kuburović je podsetila da je obaveza Odbora da ponovo organizuje javne debate i tek nakon toga sačini konačan predlog amandmana, koji će biti prosleđen naronim poslanicima.

Ona je naglasila da izmena Ustava podrazumeva i izradu seta novih pravosudnih zakona i ukazala da će članovi strukovnih udruženja, zajedno sa Udruženjem sudija i tužilaca, biti pozvani da učestvuju u radu radnih grupa za izradu tih zakona, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Udruženja pohvalili su novi postupak izbora sudijskih i tužilačkih pripravnika, koji je bio održan početkom ove godine, ističući da je on bio sproveden po objektivnim kriterijumima i na transparentan način.

Oni su istakli da se zalažu da sudijski i tužilački pomoćnici moraju naći svoje mesto i u okviru Ustava, kao i da država mora više pažnje da posveti unapređenju njihovog položaja.

Predstavnici Udruženja su ukazali da žele da se bore za efikasnije i kvalitetnije pravosuđe, kroz objektivne kriterijume za izbor na pravosudnu funkciju, transparentni postupak napredovanja i bolje uslove rada svih zaposlenih u pravosudnom sistem.

Na sastanku je usaglašeno da je sve probleme potrebno rešavati na konstruktivan način, kroz dijalog i međusobno poverenje i uvažavanje, stoji u saopštenju.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar