Bez umanjenja penzija

|   Info
Zakon o smanjenju penzija biće ukinut najkasnije 30. septembra, saopšteno je sa sednice Vlade na kojoj je usvojen danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim će biti ukinut.

Foto: FoNet

U saopštenju se navodi da će izmenama Zakona o PIO, penzioneri dobiti oktobarsku penziju koja se ispaćuje u novembru bez umanjenja.

Novim zakonom biće utvrđen pravni osnov koji daje mogućnost Vladi za isplatu novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju u zavisnosti od ekonomskih kretanja i finansijskih mogućnosti budžeta Srbije.

Pored toga, ističe se u saopštenju, biće promenjen način obračuna visine prevremene starosne penzije za osiguranicima sa beneficiranim stažom, koji odlaze u prevremenu starosnu penziju uz smanjenje visine penzije, tako da se „penali“ za ove osiguranike računaju u odnosu na njihovu sniženu starosnu granicu za svakog konkretnog osiguranika sa beneficiranim stažom.

Vlada ističe da će se to povoljno odraziti na visinu penzije ovih penzionera.

Zbog zaštite prava na snižavanje starosne granice, propisuje se da je za osiguranike sa beficiranom stažom, 18 meseci za 12 meseci staža, uslov da imaju 50 godina života i navršene 2/3 staža osiguranja.

„Obećali smo da ćemo ukinuti Zakon o smanjenju penzija kada se finansijski stabilizuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. On je sada stabilan jer ga država dotira sumom koja je ispod nivoa koji traži Međunarodni monetarni fond", rekao je ministar Zoran Đorđević.

„Kao što smo i obećali, prve uvećane penzije su oktobarske, a biće isplaćene u novembru. Veoma smo zadovoljni što smo za ovo uvećanje imali dovoljno novca u budžetu, tako da nije bilo potrebno da radimo rebalans", rekao je ministar finansija Siniša Mali.

Ovim zakonom, biće ukinuto 16 obrazaca, među kojima je i M4 obrazac, prestaje da važi ovlašćenje Fonda da vrši prinudnu naplatu na ime neuplaćenih doprinosa obustavom 1/3 penzije osiguranicima koji su sami obaveznici uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali se i uspostavljaju penzionerske kartice.

Među novinama je i utvrđivanje načina određivanja godišnjeg ličnog koeficijenta za osiguranike koji u matičnoj evidenciji nemaju utvrđene podatke o zaradi, vojni osiguranici i raseljena lica. Smanjiće se i broj privremenih rešenja promenom načina obračuna poslednje godine staža osiguranja, ističe Vlada u saopštenju.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar