Nacionalne manjine zadovoljne statusom

|   Info
Pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji uglavnom su zadovoljni statusom koji imaju u društvu, a za svoje probleme kažu da su isti kao i problemi većinskog stanovništva. Takva je situacija I sa Romima. Sa druge strane, oni su sve više zainteresovani da se uključe u sve sfere društveno- političkog života jedne zajednice.

Sve evropske zemlje imaju nacionalne manjine, više kultura,  više jezika. Takav je slučaj I u Srbiji, a kao i u drugim zemljama, imaju iste probleme i poteškoće, ali su sve to rešivi problemi i to mnogo lakše nego ostali koje ima jedna država.

Nacionalne manjine treba da imaju svoja prava, ali treba i da nauče jezik većine.  U Srbiji postoje zakoni o pravima nacionalnih manjina, koji samo treba da se poštuju, a da se o problemima shodno njima, na pravi način razgovara I rešava.  Prava manjina važan su  segment za priključenje Srbije EU. Srbija je u Akcionom planu za Poglavlje 23 za pristupanje EU prihvatila brojne obaveze u vezi sa izmenom postojećih zakona i drugih propisa kojima je uređen položaj nacionalnih manjina.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar