Više od 25 miliona prijava

|   Info
Poreska uprava saopštila je danas da su od uvođenja obaveznog podnošenja poreskih prijava elektronskim putem poreski obveznici na taj način podneli više od 25 miliona prijava.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

Najveći broj odnosi se na pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima.

Tokom 2018. godine na mesečnom nivou u proseku se podnese oko 525.000 elektronskih poreskih prijava.