Zauzeti stav o migraciji

|   Info
Ministar odbrane Aleksandar Vulin zatražio je danas na sastanku u Gracu da Evropska unija zauzme jasan i čvrst stav o migracijama, kako bi stavila do znanja ko ima pravo na zaštitu, i poručio da Srbija neće biti parking za migrante.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

On je na sastanku ministara odbrane država zapadnog Balkana, koji je održan u Gracu u sklopu predsedavanja Austrije EU, istakao da problem migracija ne pogađa samo EU, već i sve zemlje zapadnog Balkana, a Srbiju možda najviše.

Srbija neće biti parking za migrante, a ono što nam je potrebno da bismo nastavili da se na human i organizovan način odnosimo prema migrantima je da EU konačno zauzme čvrst i jasan stav, koji će staviti do znanja ko ima pravo na zaštitu, a ko je ekonomski migrant i nema to pravo, kazao je Vulin.

Nakon potpisivanja zajedničke deklaracije ministara odbrane zapadnog Balkana i Austrije, Vulin je podsetio da je Srbija odavno predlagala da se trijaža potencijalnih azilanata vrši u zemljama porekla i na taj nacicn izbegne da migranti postanu žrtve krijumčara ljudima.

Srbija će i dalje biti humana i organizovana, ali će na prvom mestu voditi računa o stabinosti, miru i zaštiti načina života svakog svog građanina, poručio je Vulin.

Foto: FoNet